Jak zostać partnerem?

Samorządowy Program Lojalnościowy zakłada możliwość gromadzenia punktów oraz ich zamianę na bonusy. Wymiany dokonać będzie można w objętych programem sklepach i centrach usługowych na terenie Częstochowy.

Chęć przystąpienia do programu jako Partner Programu prosimy zgłaszać na adres: kontakt@karta.czestochowa.pl lub dzwoniąc na numer tel. +48 882 040 804 i umawiając się na spotkanie z Przedstawicielem Organizatora. Na spotkaniu zostaną przedstawione Państwu szczegóły programu, regulamin i umowa o współpracy.

W ramach współpracy Organizator zapewnia promocję firmy umieszczając informacje
o udzielonych rabatach na stronie internetowej dedykowanej Samorządowemu Programowi Lojalnościowemu www.karta.czestochowa.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w Programie.
1) Warunkiem przystąpienia przez Partnera do Programu jest zawarcie przez Partnera z Grupą Lew S.A. pisemnej umowy o współpracy w zakresie realizacji Programu.
2) Partner poprzez podpisanie umowy o współpracy z Grupą LEW S.A. zobowiązuje się do nagradzania Punktami uczestników Programu za dokonane zakupy oraz do przestrzegania Regulaminu. Szczegółowe zasady współpracy określone będą w treści umowy o współpracy. Każdy Partner Programu otrzyma w dzierżawę Terminal z zainstalowaną Aplikacją. Partnerzy zobowiązani są do zamieszczenia w swoich siedzibach w widocznych miejscach informację o realizacji Programu.
3) Organizator prowadzi Wykaz Partnerów, który jest publikowany na stronie internetowej Programu.